انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

دکتر احمد وصال
 اطلاعات تماس            تلفن:   23922024 (009821)
  نمابر:  ................  (009821)
  پست الکترونیک:  drvesal@rhc.ac.ir
 گروه آموزشی              پژوهشی
 مرتبه علمی             استادیار
         آخرین مدرک تحصیلی              فوق تخصص بیماری های قلب کودکان - فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی کودکان
                       google  scholar       لینک گوگل اسکولار